Přihlášky na pomaturitní studium za zvýhodněnou cenu (Pardubice, Žamberk)

Při uhrazení školného do 30. 6. 2019 máte zvýhodněnou cenu pomaturitního studia jen za 19 900 Kč.

Přihlášky je možné zasílat na info@klubpolabiny4.cz.

STÁHNOUT: PRIHLASKA_POMATURITNI_JMENO_PRIJMENI

více informací na http://www.klubpolabiny4.cz/pomaturitni-studium/

Nově pro vás otevíráme pomaturitní studium i v Pardubicích na školní rok 2019/2020

Hlásit se můžete také na naši pobočku v Žamberku!!!

Aktuální kurzy – od září 2019

ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Máte zájem naučit se ovládat Váš fotoaparát? Focení na plnou automatiku je sice snadné, ale ani zdaleka nepřináší takové výsledky, jako když svůj fotoaparát dokážete správně nastavit. Na tomto kurzu pochopíte co to je clona, expoziční čas anebo citlivost ISO a naučíte se, jak tyto hodnoty nastavit v různých fotografických situacích. Kurz je určen pro začínající fotografy, nepotřebujete tedy žádné fotografické zkušenosti. Potřebujete jenom chuť do focení, snahu naučit se něco nového.

→ Další informace

WORKSHOP – ZÁKLADY PROGRAMU ADOBE LIGHTROOM

Máte zájem se dozvědět jak Lightroom funguje? Jak snadno uspořádat vaše fotografie, jak je importovat, upravovat a exportovat?

→ Další informace

KRESBA A MALBA

Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, která vychází z vlastní tvorby a představivosti. Během kurzu jsou účastníci seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy (probírá se kresba tužkou, úhlem, rudkou a postupně se přechází k malbě – pastel, akvarel, akryl či olej).

→ Další informace

Kresba a malba – leták

WORKSHOP – PRVNÍ KRŮČEK DO SVĚTA BAREV

Program jednodenního kurzu pro úplné začátečníky je strukturován tak, aby účastníci získali teoretické a praktické zkušenosti s co nejvíce základními výtvarnými technikami během jednoho dne. Každý z nás je individuální a každého baví jiná technika. Vyberte si tu, co je Vám nejbližší.

→ Další informace

→ Workshop – leták

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA MATURITU Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Chcete mít jistotu složení maturitní zkoušky z AJ hned na poprvé? Přípravný kurz k maturitě z anglického jazyka Vás komplexně připraví na všechny tři dílčí zkoušky (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška).

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Získejte větší jistotu ve všech jazykových dovednostech a to s pomocí tohoto kurzu. Odborný lektor Vám zajistí kvalitní výuku, širokou škála poslechů, autentických rozhovorů, her, párových aktivit a zajímavé články ze současného dění Vám zaručí hodně zábavy a rychlé zlepšení.

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Pokud se začínáte učit anglický jazyk určitě přemýšlíte, jak se co nejrychleji a nejefektivněji naučit základy tohoto jazyka. Základy angličtiny je možné se naučit za poměrně krátkou dobu, pokud se na studium jazyka soustředíte a pravidelně si procvičujete a opakujete získané znalosti.

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY

Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání.
Ve školním roce 2018/19 probíhá kurz ve výukovém středisku Žamberk.

→ Další informace

KURZY ANGLIČTINY A POHYBOVÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Dlouholetá tradice – výuka přímo v mateřských školách