Fotografování

Kresba a malba

Jazykové

Přihláška do kurzu

  • Prosíme o vyplnění přihlášky do kurzu (DOCX) a zaslání na email info@klubpolabiny4.cz, obratem Vám na email zašleme potvrzení přihlášky a číslo účtu včetně variabilního symbolu pro platbu.