Odpovědi na vaše nejčastější dotazy


1. PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA KURZU

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlášku naleznete u každého konkrétního kurzu. Je nutné tuto přihlášku zaslat na e-mail info@klubpolabiny4.cz. Poté obdržíte informaci o přijetí vaší přihlášky a následně pokyny k platbě.

Jaké jsou možnosti platby?

Platba se zasílá bezhotovostním převodem na základě obdržení pokynů k platbě včetně variabilního symbolu na číslu účtu 1220161329/0800, který je veden u České Spořitelny. Po domluvě je také možné zaplatit kurz hotově na adrese U Josefa 118, Pardubice – Cihelna 530 09.

Jaké jsou stornovací podmínky? Jak postupovat v případě nutnosti vrácení peněz?

Pro odhlášení z kurzu platí následující:

„Ve výjimečných případech (změna bydliště mimo Pardubice, onemocnění delší jak dva měsíce, změna pracovní doby) může posluchač písemně požádat pořadatele o vrácení alikvotní části kurzovného nejdéle 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Žádost dokládá při změně bydliště občanským průkazem, potvrzením zaměstnavatele při změně pracovní doby, v ostatních případech potvrzením lékaře. Při provedení vratky kurzovného si pořadatel bude účtovat administrativní poplatek ve výši 300 Kč.“

Pro odhlášení z pomaturitního studia platí smluvní podmínky:

„Uchazeč bere na vědomí, že po zahájení kurzu lze při ukončení studia požadovat již uhrazené školné pouze ze zdravotních důvodů, které dle lékařského potvrzení brání ve studiu pokračovat. Pokud uchazeč doloží do konce září daného školního roku potvrzení o přijetí ke studiu na vysokou školu, bude mu školné vráceno po odečtení 5% z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst.“

V obou případech je nutné zaslat na info@klubpolabiny4.cz písemnou žádost o vrácení kurzovného s uvedením důvodů a přiložením případných potvrzení!

 

2. ORGANIZACE KURZU

Kdy se dozvím podrobné informace o kurzu?

Podrobnosti k zahájení se zasílají zpravidla týden před kurzem do vaší emailové schránky. Všechny informace se vždy snažíme aktualizovat zde a na našich sociálních sítích: Facebook a Instagram

Kdo vede kurzy?

Spolupracujeme s kolegy ze Střední školy cestovního ruchu a grafického designu a s dalšími externími lektory.

Kde kurzy probíhají?

Kurzy jsou vedeny v Pardubicích v budově Střední školy cestovního ruchu a grafického designu na adrese U Josefa 118, Pardubice – Cihelna 530 09.

Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka je možné studovat také v Žamberku (DDM Animo, ulice 28. října, 564 01 Žamberk).

Dostane absolvent kurzu osvědčení o absolvování kurzu?

Studenti Jednoletého pomaturitního studiu získávají toto osvědčení při splnění podmínek stanovených školním řádem.

Účastníkům ostatních kurzů může být potvrzení o účasti na kurzu vystaveno po dohodě.

 

3. DÁRKOVÉ POUKAZY

Je možné u vás zakoupit poukaz jako dárek?

Ano, dárkový poukaz je možné u nás zakoupit. Informujte se přímo u koordinátora vzdělávacích kurzů: info@klupolabiny4.cz.

 

4. PRO ABSOLVENTY

Jestliže řádný absolvent potřebuje poslat příslušné potvrzení o účasti na kurzu, zašlete nám email na info@klubpolabiny4.cz s podrobnostmi o studiu.

 

5. PRO UCHAZEČE O LEKTOROVÁNÍ

Neustále obnovujeme naši nabídku kurzů, a proto také stále přijímáme nové lektory. Pokud tedy máte zájem o konkrétní kurz, případně máte nabídku vlastního kurzu, neváhejte a zašlete nám životopis na info@klubpolabiny4.cz.