Základní charakteristika

Klub Polabiny IV, s.r.o. – vzdělávací středisko a zřizovatel Střední odborné školy cestovního ruchu v Pardubicích poskytuje kvalitní služby ve vzdělávání. Je společností s více než dvacetiletou tradicí. Jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka organizuje na základě udělené akreditace MŠMT ČR (v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014). Studium je koncipováno jako denní intenzivní příprava na státní i další mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

Náplň a obsah kurzu

Jednoletý pomaturitní intenzivní kurz probíhá od pondělka do pátku v dopoledních hodinách, denně 4 vyučovací hodiny, celkem 20 vyučovacích hodin týdně.

Proč si vybrat tento kurz

Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání.

Cíl kurzu

Výukový program je přizpůsoben úrovni studentů tak, aby studenti mohli během nebo po ukončení studia složit státní nebo mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně.

 • Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejich organizaci upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb. Pro svoji náročnost a především komplexnost jsou vysoce hodnoceny především zaměstnavateli v ČR a SR.
 • Mezinárodní jazykové zkoušky. Studenti pomaturitního studia se zpravidla připravují k SJZ základní (B2). Připravujeme studenty na zkoušky PET, FCE, CAE.
  Zkoušky Cambridge English Language Assessment patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízení u nás i v zahraničí.
 • Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent osvědčení.

Zdravotní pojištění a další výhody úspěšných maturantů 2019

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2019, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2020 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Rodičům zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány

Lokality – výuková střediska

MěstoAdresa 
ŽamberkDDM Animo, ulice 28. října, 564 01 Žamberk
PardubiceU Josefa 118, 530 09 Pardubice

Podmínky přijetí ke studiu

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2018, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2019 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Upozorňujeme, že ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně má pojištěnec
 • Rodičům těchto studentů zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány

Organizace studia

Organizace studia  
Školní rokzáří 2019 – červen 202020 vyučovacích hodin týdně
Vyučování Žamberkpondělí – pátek 8:30 – 12:00 hodin
Vyučování Pardubicepondělí – pátek 12:30 – 16:00 hodin
Prázdninyorganizace školního roku je shodná s ostatními školami v regionu
 • Výuka probíhá komunikativním způsobem
 • Naši lektoři jsou na vysoké profesní úrovni s dlouholetou praxí. Výuka je tedy vedena téměř nepřetržitě v cizím jazyce a může být doplněna konverzací s rodilým mluvčím
 • Úvodní 2 měsíce studia jsou věnovány opakování středoškolského učiva a sjednocení dosažených znalostí
 • Dále probíhá intenzivní příprava k jazykovým zkouškám
 • Před konáním státních zkoušek absolvují studenti modelové testy včetně poslechových cvičení

Školné – možnost volby režimu úhrady školného

Žamberk  
19 900 Kč při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 30. 6. 2018
21 900 Kč při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 31. 8. 2018
23 900 Kč
platba ve 2 splátkách
1. splátka ve výši 12 000 Kč splatná do 31. 8. 2018
2. splátka ve výši 11 900 Kč splatná do 31. 1. 2019
23 900 Kč
platba na 4 splátky
á 6 200 Kč do 31. 8. 2018, 31. 10. 2018, 31. 1. 2018 a 31. 3. 2018

Další podmínky úhrady školného upravuje Smlouva o studiu, která je nedílnou součástí přihlášky (viz 2. strana)

Způsoby úhrady školného

 • Bezhotovostním převodem na účet České spořitelny č. 1220161329/0800, v.s. je rodné číslo uchazeče

Možnost vrácení školného v případě přijetí na VŠ

 • Pokud uchazeč doloží do konce září 2019 potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké škole, bude mu školné vráceno po odečtení 5% z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst

Učební materiály

 • Studijní materiály (cvičení, testy apod.) obdrží studenti od svých vyučujících v průběhu studia zdarma

Ubytování

 • Ubytování studentů pořadatel kurzu nezajišťuje.

Ukončení studia

 • Úspěšní studenti složí státní, event. jiné mezinárodní jazykové zkoušky dle vlastního výběru
 • Každý absolvent získá Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností

Přihláška

Pro přihlášku ke studiu pro školní rok 2018-2019 nás prosím kontaktujte emailem a my Vám ji obratem zašleme zpět nebo klasickou poštou:

E-mail:
info@klubpolabiny4.cz

Telefon:
+420 721 286 374

Adresa:
Klub Polabiny IV s.r.o. – vzdělávací středisko
U Josefa 118
530 09 Pardubice

zahájení studia – pondělí 16. září 2019

 • Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo na změny
Print Friendly, PDF & Email