přímo v mateřské škole ve školním roce 2021 – 2022
tradice našich kurzů pro děti již mnoho let

Vyučujeme

  • děti předškolního věku
  • kurzy vedené zkušenou a plně kvalifikovanou lektorkou

Zaručujeme

  • speciální metodiku ověřenou dlouholetými zkušenostmi vzdělávacího střediska KLUB POLABINY IV Pardubice
  • osobní přístup lektorky, výuku v optimálních skupinách
  • získávání pozitivního vztahu ke snadnému učení cizím jazykům
  • kvalitně připravené hodiny, na kterých se děti nenudí
  • akademie, otevřené hodiny – prezentace výsledků výuky pro rodiče

Organizace výuky

  • výuka probíhá 1 x týdně v období září – červen, celkem 30 týdnů
  • celoroční školné: 2 490 Kč

Sledujte náš Facebook s pracemi našich předškoláčků. Klikněte zde: 

Ukázky prací našich žáčků na téma The Very Hungry Caterpillar