Kresba a malba

Kurz je určen pro širokou veřejnost, věk studentů nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní konzultace mezi lektorem, Vámi a Vašim dítětem. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat. Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby. Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy (probírá se kresba tužkou, úhlem, rudkou a postupně se přechází k malbě – pastel, akvarel, akryl či olej). Zájemci se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu.

Kurz je rozdělen do několika bloků:

  • kresba zátiší (úvod do kresebných výtvarných technik, zkusíme tužka, úhel, rudka, tuš)
  • figurální kresba (portrét, figura)
  • malba (teorie barev, skladba obrazu, techniky akvarel, pastel, akryl, olej)
  • kombinované techniky (individuální vlastní tvorba)

Pomůcky na první lekci zdarma – papíry a čtvrtky jsou k dispozici v ateliéru na každou lekci, na první lekci obdrží účastníci pomůcky na kresbu. Na další lekce si výtvarné pomůcky na kresbu pro kresbu (rudky, pastel…) a pomůcky na malbu (tempera, akrylové nebo olejové barvy, štětce, média, paleta) si účastníci pořizují vlastní dle konzultace s lektorem v průběhu studia.

Termín zahájení a délka kurzu:

Rozsah:10 týdnů
1 x týdně á 3 vyučovací hodiny
leden - březen 2021
Den - čas:úterý 16:30-18:45
Místo výuky:budova Střední školy cestovního ruchu a grafického designu
Cihelna, U Josefa 118, 530 09 Pardubice
Zahájení:5. ledna 2021
Cena: 2490 Kč