Studuj s námi!

Jednoletý pomaturitní intenzivní kurz POMATURITNÍ NĚMČINA 2021/2022 probíhá prezenční formou (denní studium) od pondělí do pátku v odpoledních hodinách 12.30-16.00) v Pardubicích. Denně 4 vyučovací hodiny, celkem 20 vyučovacích hodin týdně v příjemném prostředí a kolektivu. Kurz je organizován na základě udělené akreditace MŠMT ČR (v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014). Intenzivní jazyková příprava v našem kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání, připravit se na mezinárodní jazykové zkoušky a Goethe Zertifikat. Přitom si jako úspěšný maturant 2021 zachováte status studenta na celý školní rok 2021/2022  

 

Cíl a proč u nás?

Výukový program je přizpůsoben úrovni studentů tak, aby studenti mohli během nebo po ukončení studia složit státní nebo mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně evropského jazykového rámce. Připravujeme studenty na zkoušky Zertifikat B1, B2 a C1, mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe Institutu. Zkouška pokrývá všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Na vše vás připravíme hravě, naučně a především prakticky. Samozřejmostí jsou i rodilí mluvčí. V průběhu školního roku si vyzkoušíte testy nanečisto hned několikrát a v několika úrovních. Naučíte se metodiku testů, aby vás nezaskočily naživo. Vyučujeme v moderních prostorách a s gadgety a metodami co jsou „in“, jdou s dobou, ale zároveň staví na nejzákladnějších kamenech klasické výuky. Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent osvědčení.  

 

Zdravotní pojištění a další výhody úspěšných maturantů 2021

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2021, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2022 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Rodičům zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány

   

Lokality – výuková střediska

MěstoAdresa
PardubiceU Josefa 118, 530 09 Pardubice

 

Podmínky přijetí ke studiu

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2021, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2021 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Upozorňujeme, že ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně má pojištěnec
 • Rodičům těchto studentů zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány
 • Kurzu se mohou účastnit i maturanti dřívější nebo čekající na opravnou maturitu, ovšem bez výhod zmíněných výše

 

Distanzunterricht? V případě lockdownu, jsme připraveni na distanční výuku!

 

Organizace studia

Organizace studia
Školní rokzáří 2021 – červen 202220 vyučovacích hodin týdně
Vyučování Pardubicepondělí – pátek 12:30 – 16:00 hodin
Prázdninyorganizace školního roku je shodná s ostatními školami v regionu
 • Výuka probíhá komunikativním způsobem
 • Naši lektoři jsou na vysoké profesní úrovni s dlouholetou praxí. Výuka je tedy vedena téměř nepřetržitě v cizím jazyce a je doplněna konverzací s rodilým mluvčím
 • Úvodní 2 měsíce studia jsou věnovány opakování středoškolského učiva a sjednocení dosažených znalostí
 • Dále probíhá intenzivní příprava k jazykovým zkouškám
 • Před konáním státních zkoušek absolvují studenti modelové testy včetně poslechových cvičení

Školné – možnost volby režimu úhrady školného

Počet splátekPardubiceDatum uhrazení
1 splátka22 900 Kč platba nejpozději do 30. 6. 2021
1 splátka 23 900 Kč platba nejpozději do 20. 8. 2021
2 splátky13 000 Kč
11 900 Kč
platba do 31. 8. 2021
platba do 31. 1. 2022
4 splátky6 500 Kč
6 500 Kč
6 500 Kč
6 500 Kč
platba do 8. 9. 2021
platba do 15. 10. 2021
platba do 31. 1. 2022
platba do 5. 3. 2022
6 splátek4 450 Kč
4 450 Kč
4 450 Kč
4 450 Kč
4 450 Kč
4 450 Kč
platba do 8. 9. 2021
platba do 15.10. 2021
platba do 15.11. 2021
platba do 31.1. 2022
platba do 28. 2. 2022
platba do 30. 4. 2022
Další podmínky úhrady školného upravuje Smlouva o studiu, která je nedílnou součástí přihlášky (viz 2. strana)

Způsoby úhrady školného

 • Bezhotovostním převodem na účet České spořitelny č. 1220161329/0800, v.s. je uveden ve smlouvě

 

Možnost vrácení školného v případě přijetí na VŠ

 • Pokud uchazeč doloží do konce září 2021 potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké škole, bude mu školné vráceno po odečtení 5% z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst

Učební materiály

 • Studijní materiály (cvičení, testy apod.) obdrží studenti od svých vyučujících v průběhu studia zdarma

Ubytování

 • Ubytování studentů pořadatel kurzu nezajišťuje.

Vaše jazyková úroveň

 • udělejte si autoevaluační test: zde

Ukončení studia

 • Úspěšní studenti složí státní, event. jiné mezinárodní jazykové zkoušky dle vlastního výběru
 • Každý absolvent získá Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností

Přihláška

Přihláška PMK 2021_2022

Nebo nás kontaktujte ONLINE

Zahájení studia – pondělí 13. září 2021

 • Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo na změny