Základní charakteristika

Klub Polabiny IV, s.r.o. – vzdělávací středisko a zřizovatel Střední odborné školy cestovního ruchu v Pardubicích poskytuje kvalitní služby ve vzdělávání. Je společností s více než dvacetiletou tradicí. Jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka organizuje na základě udělené akreditace MŠMT ČR (v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014). Studium je koncipováno jako denní intenzivní příprava na státní i další mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

Náplň a obsah kurzu

Jednoletý pomaturitní intenzivní kurz probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, denně 4 vyučovací hodiny, celkem 20 vyučovacích hodin týdně.

Proč si vybrat tento kurz

Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání.

Cíl kurzu

Výukový program je přizpůsoben úrovni studentů tak, aby studenti mohli během nebo po ukončení studia složit státní nebo mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně.

 • Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejich organizaci upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb. Pro svoji náročnost a především komplexnost jsou vysoce hodnoceny především zaměstnavateli v ČR a SR.
 • Mezinárodní jazykové zkoušky. Studenti pomaturitního studia se zpravidla připravují k SJZ základní (B2). Připravujeme studenty na zkoušky PET, FCE, CAE.
  Zkoušky Cambridge English Language Assessment patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.Certifikát má mezinárodně uznávanou platnost a lze jej dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízení u nás i v zahraničí.
 • Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent osvědčení.

Zdravotní pojištění a další výhody úspěšných maturantů 2020

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2020, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2021 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Rodičům zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány

Lokality – výuková střediska

MěstoAdresa 
ŽamberkDDM Animo, ulice 28. října, 564 01 Žamberk
PardubiceU Josefa 118, 530 09 Pardubice

Podmínky přijetí ke studiu

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2020, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2021 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Upozorňujeme, že ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně má pojištěnec
 • Rodičům těchto studentů zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány

Organizace studia

Organizace studia  
Školní rokzáří 2020 – červen 202120 vyučovacích hodin týdně
Vyučování Žamberkpondělí – pátek 8:30 – 12:00 hodin
Vyučování Pardubicepondělí – pátek 12:30 – 16:00 hodin
Prázdninyorganizace školního roku je shodná s ostatními školami v regionu
 • Výuka probíhá komunikativním způsobem
 • Naši lektoři jsou na vysoké profesní úrovni s dlouholetou praxí. Výuka je tedy vedena téměř nepřetržitě v cizím jazyce a může být doplněna konverzací s rodilým mluvčím
 • Úvodní 2 měsíce studia jsou věnovány opakování středoškolského učiva a sjednocení dosažených znalostí
 • Dále probíhá intenzivní příprava k jazykovým zkouškám
 • Před konáním státních zkoušek absolvují studenti modelové testy včetně poslechových cvičení

Školné – možnost volby režimu úhrady školného

Počet splátekPardubiceŽamberkDatum uhrazení  
1 splátka20 900 Kč 20 900 Kč platba nejpozději do 31. 7. 2020
1 splátka 22 250 Kč 21 900 Kč platba nejpozději do 31. 8. 2020
2 splátky12 200 Kč
12 100 Kč
12 000 Kč
11 900 Kč
platba do 31. 8. 2020
platba do 31. 1. 2021
4 splátky6 300 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
6 200 Kč
6 200 Kč
6 200 Kč
6 200 Kč
platba do 9. 9. 2020
platba do 14. 10. 2020
platba do 31. 1. 2021
platba do 5. 3. 2021

Další podmínky úhrady školného upravuje Smlouva o studiu, která je nedílnou součástí přihlášky (viz 2. strana)

Způsoby úhrady školného

 • Bezhotovostním převodem na účet České spořitelny č. 1220161329/0800, v.s. je uveden ve smlouvě

Možnost vrácení školného v případě přijetí na VŠ

 • Pokud uchazeč doloží do konce září 2019 potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké škole, bude mu školné vráceno po odečtení 5% z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst

Učební materiály

 • Studijní materiály (cvičení, testy apod.) obdrží studenti od svých vyučujících v průběhu studia zdarma

Ubytování

 • Ubytování studentů pořadatel kurzu nezajišťuje.

Ukončení studia

 • Úspěšní studenti složí státní, event. jiné mezinárodní jazykové zkoušky dle vlastního výběru
 • Každý absolvent získá Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností

Přihláška

STÁHNOUT: PRIHLASKA_POMATURITNI_JMENO_PRIJMENI

Vyplněnou přihlášku nám zašlete na email info@klubpolabiny4.cz

Přihlášky přijímáme do 15. srpna, avšak pokud chcete mít jistotu volného místa, neváhejte s přihláškou a zašlete nám ji co nejdříve. 🙂

Zahájení studia – pondělí 14. září 2020

 • Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo na změny
Print Friendly, PDF & Email