Jednoletý pomaturitní intenzivní kurz  POMATURITKO ANGLIČTINA 2022/2023 probíhá prezenční formou (denní studium) od pondělí do pátku v Pardubicích. Denně 4 vyučovací hodiny, celkem 20 vyučovacích hodin týdně v příjemném prostředí a kolektivu. Kurz je organizován na základě udělené akreditace MŠMT ČR (v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014).

Intenzivní jazyková příprava v našem kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání, připravit se na mezinárodní jazykové a Cambridge zkoušky. Přitom si jako úspěšný maturant 2022 zachováte status studenta na celý školní rok 2022/2023

Cíl kurzu a proč u nás

Výukový program je přizpůsoben úrovni studentů tak, aby studenti mohli během nebo po ukončení studia složit státní nebo mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně evropského jazykového rámce. Připravujeme studenty na zkoušky PET, FCE, CAE. 
Zkoušky Cambridge English Language Assessment patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.

Na vše vás připravíme hravě, naučně a především prakticky. Samozřejmostí jsou i rodilí mluvčí. V průběhu školního roku si vyzkoušíte testy nanečisto hned několikrát a v několika úrovních. Naučíte se metodiku testů, aby vás nezaskočily naživo. Vyučujeme v moderních prostorách a s gadgety a metodami co jsou „in“, jdou s dobou, ale zároveň staví na nejzákladnějších kamenech klasické výuky.

Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent osvědčení.

Zdravotní pojištění a další výhody úspěšných maturantů 2022

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2022, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce června 2023 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Rodičům zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány

Místo výuky

MěstoAdresa
PardubiceU Josefa 118, 530 09 Pardubice

 

V případě lockdownu, jsme připraveni na distanční výuku!

 

 

Podmínky přijetí ke studiu

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2022, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce srpna 2023 jsou tito studenti státními pojištěnci
 • Upozorňujeme, že ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně má pojištěnec
 • Rodičům těchto studentů zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány
 • Kurzu se mohou účastnit i maturanti dřívější nebo čekající na opravnou maturitu, ovšem bez výhod zmíněných výše

Organizace studia

Organizace studia
Školní rokzáří 2022 – červen 202320 vyučovacích hodin týdně
Třída Apondělí – pátek 11:40 – 15:10 hodin
Třída Bpondělí – pátek 12:30 - 16:00 hodin
Prázdninyorganizace školního roku je shodná s ostatními školami v regionu
 • Výuka probíhá komunikativním způsobem
 • Naši lektoři jsou na vysoké profesní úrovni s dlouholetou praxí. Výuka je tedy vedena téměř nepřetržitě v cizím jazyce a je doplněna konverzací s rodilým mluvčím
 • Úvodní 2 měsíce studia jsou věnovány opakování středoškolského učiva a sjednocení dosažených znalostí
 • Dále probíhá intenzivní příprava k jazykovým zkouškám
 • Před konáním státních zkoušek absolvují studenti modelové testy včetně poslechových cvičení

 

Školné – možnost volby režimu úhrady školného

Počet splátekPardubiceDatum uhrazení
1 splátka24 000 Kč platba nejpozději do 30. 6. 2022
1 splátka 24 900 Kč platba do 31. 8. 2022
1 splátka25 900 Kčplatba po 31. 8. 2022 (do zahájení)
2 splátky13 900 Kč
12 000 Kč
platba do 31. 8. 2022
platba do 31. 1. 2023
4 splátky6 500 Kč
6 500 Kč
6 500 Kč
6 500 Kč
do 9. 9. 2022
do 30.11. 2022
do 31. 1. 2023
do 31. 3. 2023

Další podmínky úhrady školného upravuje Smlouva o studiu, která je nedílnou součástí přihlášky (viz 2. strana)

Způsoby úhrady školného

 • Bezhotovostním převodem na účet České spořitelny č. 1220161329/0800, v.s. je uveden ve smlouvě

Možnost vrácení školného v případě přijetí na VŠ

 • Pokud uchazeč doloží do konce září 2022 potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké škole, bude mu školné vráceno bez poplatku, od října s odpočtem 5% z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst

Učební materiály

 • Studijní materiály (cvičení, testy apod.) obdrží studenti od svých vyučujících v průběhu studia zdarma

Ubytování

 • Ubytování studentů pořadatel kurzu nezajišťuje.

Vaše jazyková úroveň

Ukončení studia

 • Úspěšní studenti složí výstupní zkoušku v úrovni B2
 • Každý absolvent získá Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností
 • Klub Polabiny IV může zprostředkovat hromadný zápis na zkoušky Cambridge (zápisné ke zkoušce není součástí školného)

Jak se přihlásit?

Přihláška ke stažení:

Prihlaska-pomaturitko-2022_2023

zašlete na info@klubpolabiny4.cz

 

Zahájení studia – pondělí 12. září 2022

 • Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo na změny