Jednoletý pomaturitní intenzivní kurz  POMATURITKO ANGLIČTINA 2023/2024 probíhá prezenční formou (denní studium) N od pondělí do pátku v Pardubicích a v Žamberku. Denně 4 vyučovací hodiny, celkem 20 vyučovacích hodin týdně v příjemném prostředí a kolektivu. Kurz je organizován na základě udělené akreditace MŠMT ČR (v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014).

Intenzivní jazyková příprava v našem kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u maturit nebo u přijímacích zkoušek na VŠ. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit svoje jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání, připravit se na mezinárodní jazykové a Cambridge zkoušky. Přitom si jako  maturant 2023 zachováte status studenta na celý školní rok 2023/2024

Cíl kurzu a proč u nás

Výukový program je přizpůsoben úrovni studentů tak, aby studenti mohli během nebo po ukončení studia složit státní nebo mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně evropského jazykového rámce. Připravujeme studenty na zkoušky PET, FCE, CAE. 

Zkoušky Cambridge English Language Assessment patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.

Na vše vás připravíme hravě, naučně a především prakticky. Samozřejmostí jsou i rodilí mluvčí. V průběhu školního roku si vyzkoušíte testy nanečisto hned několikrát a v několika úrovních. Naučíte se metodiku testů, aby vás nezaskočily naživo. Vyučujeme v moderních prostorách a s gadgety a metodami co jsou „in“, jdou s dobou, ale zároveň staví na nejzákladnějších kamenech klasické výuky.

Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent osvědčení.

Výhody akreditovaného pomaturitního kurzu

 • Studenti, kteří vykonali první maturitní zkoušku v roce 2023, mají zachován status studenta, splňují tak podmínky pro účely státní sociální podpory, důchodového a zdravotního pojištění
 • Po celý školní rok až do konce června 2024 jsou studenti státními pojištěnci
 • Rodičům studentů zůstává nárok na daňové zvýhodnění, event. na rodičovské přídavky
 • Slevy na dopravu a další studentské úlevy jsou zachovány
 • Kurzu se mohou účastnit i maturanti dřívější nebo čekající na opravnou maturitu, ovšem bez výhod zmíněných výše

Místo výuky

MěstoAdresa
PardubiceU Josefa 118, 530 09 Pardubice

 

Organizace studia

Organizace studia
Školní rokzáří 2023 – červen 202420 vyučovacích hodin týdně
Třída Apondělí – pátek Bude upřesněno
Prázdninyorganizace školního roku je shodná s ostatními školami v regionu
 • Výuka probíhá komunikativním způsobem
 • Naši lektoři jsou na vysoké profesní úrovni s dlouholetou praxí. Výuka je tedy vedena téměř nepřetržitě v cizím jazyce a je doplněna konverzací s rodilým mluvčím
 • Úvodní 2 měsíce studia jsou věnovány opakování středoškolského učiva a sjednocení dosažených znalostí
 • Dále probíhá intenzivní příprava k jazykovým zkouškám
 • Před konáním státních zkoušek absolvují studenti modelové testy včetně poslechových cvičení

 

Školné – možnost volby režimu úhrady školného

Počet splátekPardubiceDatum uhrazení
1 splátka26 500 Kč platba nejpozději do 30. 6. 2023
1 splátka 27 000 Kč platba do 31. 8. 2023
1 splátka29 000 Kčplatba po 31. 8. 2023
2 splátky15 000 Kč
15 500 Kč
platba do 31. 8. 2023
platba do 31. 1. 2024
4 splátky8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
do 9. 9. 2023
do 30.11. 2023
do 31. 1. 2024
do 31. 3. 2024

Další podmínky úhrady školného upravuje Smlouva o studiu, která je nedílnou součástí přihlášky (viz 2. strana)

Způsoby úhrady školného

 • Bezhotovostním převodem na účet České spořitelny č. 1220161329/0800, v.s. je uveden ve smlouvě

Možnost vrácení školného v případě přijetí na VŠ

 • Pokud uchazeč doloží potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké škole,  bude mu odečteno 5 % z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst

Učební materiály

 • Studijní materiály (cvičení, testy apod.) obdrží studenti od svých vyučujících v průběhu studia zdarma. 

Vaše jazyková úroveň

Ukončení studia

 • Úspěšní studenti složí výstupní zkoušku v úrovni B2
 • Každý absolvent získá Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností
 • Klub Polabiny IV může zprostředkovat hromadný zápis na zkoušky Cambridge (zápisné ke zkoušce není součástí školného)

Jak se přihlásit?

Přihláška ke stažení:

 

Přihláška a smlouva – Pomaturitní kurz angličtiny 2023_2024

 

vyplněnou přihlášku zašlete na info@klubpolabiny4.cz

Přihláška online:

 

 

Zahájení studia – pondělí 1. září 2023

 • Vzdělávací středisko si vyhrazuje právo na změny