PŘÍPRAVNÝ KURZ NA MATURITU Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Anglický jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech)
 2. písemné práce
 3. ústní zkoušky

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 • Didaktický test – Poslech, Čtení a jazyková kompetence
 • Písemná práce – Písemný projev
 • Ústní zkouška – Ústní projev a interakce

U NÁS S KURZEM ZÍSKÁVÁTE:

 • Individuální přístup. Skupinky mají maximálně 10 studentů.
 • Posílení slabých míst. Lektor vám pomůže průběžně vyhodnocovat, co už víte a co je ještě potřeba doplnit.
 • Testování nanečisto. Budete průběžně vyplňovat souhrnné cvičné testy. Včetně možnosti napsat si je „na čas“.
 • Naučíte se efektivně učit a psát testy bez zbytečných nervů.
 • Úsporu času. Neztrácíte čas vyhledáváním materiálů a zpracováváním otázek. Od nás máte vše ZDARMA.
 • Interaktivní výuku. Moderní učebny a studijní metody.
 • Naše zkušenosti. Zaměření na látku, ve které se často chybuje. Odhalení obvyklých „chytáků“.
 • Kvalifikované lektory, kteří se často dívají na potítko z druhé strany. Takže vám řeknou, co máte vědět.

PŘIHLÁŠKA ONLINE

Termín zahájení a délka kurzu:

Rozsah:16 vyučovacích hodin/tj. 8 lekcí
výuka 1 x týdně 2 vyučovací hodiny
Únor 2020 – duben 2021
Den - čas:úterý 16:00 - 17:30 hod.
Místo výuky:budova Střední školy cestovního ruchu a grafického designu
Cihelna, U Josefa 118, 530 09 Pardubice
Zahájení:16. 2. 2020
Ukončení:6. 4. 2021
Cena: 1 890 Kč (splatné do 29. 1. 2021)